NOBEL EXPLOSIVES KALİTE POLİTİKASI

Nobel Explosives Patlayıcı Maddeler Sanayi Ticaret A.Ş. olarak yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, müşteri istek ve beklentilerinin üzerinde patlayıcı maddeler üretmek ve tedarik etmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek amacıyla firmamızca ;

 • Müşterilerimize istediği zamanda, istediği ürünü sunarak güvenlerini kazanmak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek üretim verimliliğimizi artırmak,
 • Maliyetlerimizi uygun seviyelerde tutarak, rekabet avantajı sağlamak,
 • Çevreye zarar vermeden üretim yapmak ve hizmet sunmak,
 • Güvenli ve emniyetli bir ortam sağlayarak çalışanlarımız ve müşterilerimiz için risk oluşmasını önlemek,
 • Tedarikçilerimizin müşterilerimizin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde girdileri temin etmesini sağlamak, 

Kalite politikamız olarak benimsenmiştir.

NOBEL EXPLOSIVES İSG VE ÇEVRE POLİTİKASI

“Nobel Explosives olarak, bizler tüm iş hastalıklarının, iş kazalarının ve çevresel kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktayız.

Nobel Explosives olarak tüm faaliyetlerimizi, insan ve çevre faktörlerini göz önünde bulundurarak yönetecek ve tüm işlerimizi gelecek nesillerin yaşam kalitesini tehlikeye atmayacak şekilde toplum yararı doğrultusunda yürüteceğiz.

Bunları yaparken;

 • Tüm faaliyetlerimizin çalışanlarımızı, taşeronlarımızı, komşularımızı ve çevremizi korumak için en yüksek standartlarda uygulanmasının garanti altına alınması için çalışacağız.
 • Riskleri azaltıp çalışma ortamını güvenli kılarak yaralanma ve sağlık bozunmalarını engelleyeceğiz.
 • Doğal kaynaklar ve enerjinin daha verimli kullanılabilmesi için yöntemler arayacağız.
 • İSG ve Çevre ile ilgili - mevzuat şartlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağız.
 • İSG ve Çevre ile ilgili çalışmalarda sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlayacak ve çevre kirliliğini önleyeceğiz.
 • İnsan Sağlığı ve Çevre güvenliği için güvenli bir şekilde üretilebilen, nakil edilebilen, depolanabilen, kullanılabilen ve imha edilebilen ürünleri ve hammaddeleri tercih edeceğiz.
 • İnsan hayatı kalitesini arttırmak için yaptığımız katkıları geliştirmek ve çevreye verilen etkileri kabul edilebilir sınırlara indirebilmek için yeni veya geliştirilmiş ürün ve proses oluşturma yöntemleri arayacağız.
 • Ürünlerimizin güvenli bir şekilde kullanılması ve imha edilmesi için müşteri ve tüketicilerimize uygun bilgi ve eğitimlerin verilmesini sağlayacağız
 • İnsan Sağlığı ve Çevre için yükümlülüklerimizi yerine getirirken sürekli iyileştirilmelerini sağlayacağız.”

Bu Politika, Genel Müdür tarafından imzalanarak şirketin belirli yerlerine asıldığı gibi kartvizit boyutunda çoğaltılarak da tüm çalışanlara dağıtılmıştır. Politika aynı zamanda, kamuoyunun görüşüne Nobel Explosives web sayfasında sunulmuştur.

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARI ÖNLEME ÇALIŞMALARIMIZ

Nobel Explosives Patlayıcı Maddeler San. Ve Tic. A.Ş. olarak Lalahan Karşıyaka Mah. Ekincik Mevkii Serpmeleri No:12 Mamak/Ankara adresinde patlayıcı madde üretimi yapmaktadır. Tesis bünyesinde tehlikeli kimyasallar ve patlayıcı ürünlerin depolaması mevcuttur, bu ürünlerle alakalı sorumlu olduğumuz Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığına 06.05.2021 tarihinde BEKRA bildirimi yapılmıştır. Yapılan beyan sonucunda tesisimiz Üst Seviyeli kuruluş olarak belirlenmiş ve bu kapsamda yükümlülüğü olan evrak ve bildirimlerini tamamlamıştır. Fabrika bünyesinde herhangi bir Büyük Endüstriyel Kaza yaşanmamıştır olması durumunda ise acil durum müdahale ekiplerimiz devreye girerek sorunu çözümlemektedir. Müdahale ekiplerimizdeki personeller gerekli eğitim ve tatbikatlara katılım sağlayarak yeterlilik adına sertifikaları mevcuttur. Herhangi bir büyük endüstriyel kaza yaşanması durumunda acil hizmet birimleriyle de iletişime geçilerek bilgi paylaşımı sağlanacaktır.

Hizmet gruplarımız aşağıdaki şekildedir;

 • Haberleşme Hizmet Grubu
 • Yangın Hizmet Grubu
 • Arama Ve Kurtarma Hizmet Grubu
 • Tahliye, Yerleştirme Ve Planlama Hizmet Grubu
 • Kbrn (Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon Ve Nükleer Tehlikeli Maddeler) Hizmet Grubu
 • Ulaşım Alt Yapı Hizmet Grubu
 • Güvenlik Ve Trafik Hizmet Grubu
 • Nakliye Hizmet Grubu
 • Enerji Hizmet Grubu
 • Sağlık Hizmet Grubu
 • Hasar Tespit Hizmet Grubu
 • Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu
 • Alt Yapı Hizmet Grubu
 • Teknik Destek Ve İkmal Hizmet Grubu
 • Bilgi Yönetimi, Değerlendirme Ve İzleme Hizmet Grubu
 • Zarar Tespit Hizmet Grubu