Fabrikamız bünyesinde kullanılan Kimyasallar Listesi:

EXAN

Soluma: Uzun süre aşırı miktarda solunması halinde kişiyi etkileyebilir ve kişi semptomlar gösterebilir. Bu durumda kişi derhal alandan uzaklaştırılıp, şok pozisyonu alınıp, sıcak tutulmalı ve temiz hava alması sağlanmalıdır. Tamamen iyileşene kadar kişi dinlendirilmelidir. Hasta zor nefes alıyor ve derinin mavimsi bir renk değişimi oluşursa (kandaki oksijen eksikliği göstergesidir - siyanoz), hava yollarında herhangi bir engel olup olmadığı kontrol edilir ve yüz maskesi yardımı ile kurbana oksijen verilir. Hasta nefes alamıyorsa suni solunum uygulanır ve derhal doktora başvurulmalıdır.

Göze temas : Göz kapaklarını açık tutup 15 dakika soğuk su ile yıkanmalıdır. Kızarıklık devam ediyorsa Ulusal zehir merkezi ve/veya doktora başvurulmalıdır.
Deriye teması : Ürün bulaşığı olan giyecekler çıkarılmalı ve tekrar giyilmeden önce yıkanmalıdır. Ürün ile temas eden bölge bol su ve sabun ile yıkanmalıdır ve semptomların devam etmesi durumda tıbbi müdahale yapılmalıdır.

Ağız yoluyla alınması: Ağız su ile çalkalanır. Bol miktarda su içirilmeli ve KUSTURULMAMALIDIR, tıbbi yardım istenmelidir.

Amonyum Nitrat

Göz / Yüz Koruması: EN166 formlarına uygun, yanları korunumlu emniyet gözlükleri NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.

Cilt Koruyucu: Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. Kontamine olmuş eldivenler uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın. Seçilen koruma eldivenleri EN374 standartlarına ve yapılan işe uygun nitril eldiven olmalıdır.

Vücudun Korunması: Su geçirmez giysi, koruyucu ekipmanın türü, belirli bir işyeri tehlikeli maddesinin konsantrasyonuna ve miktarına göre seçilmelidir.

Motorin

Ten Teması: Bol su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır. Kirlenen elbiseyi çıkarıp temas eden cilt yıkanmalıdır. Ciltte kızarma ve ağrı varsa doktora götürülmelidir.

Yutma: Sadece ağız kirlenmişse su ile çalkalanmalıdır. Bol miktarda yutulması durumunda zorla kusturulmadan doktora götürülmelidir.

Soluma: Gaz soluması sonucu burun ve boğazda tahriş veya öksürük varsa etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Belirtiler devam ederse doktora götürülmelidir.

Gerekli ise suni teneffüs ve kalp masajı uygulanmalı, varsa oksijen verilmeli ve doktora götürülmelidir.

Tiyoüre

Solunum Koruma: Hastayı temiz havaya çıkarın. Nefes alamıyorsa suni solunum yapınız.

Nefes almakta zorlanıyorsa oksijen sağlayınız. Hemen bir doktora başvurunuz.

El Koruması: En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayın. Semptomlar devam ederse tıbbi yardım alın. Tekrar kullanmadan önce giysileri yıkayınız ve ayakkabıları iyice temizleyiniz.

Asetik Asit

Gözler: Hemen göz kapaklarını ayırın ve gözleri vakit geçirmeden akan su ile yıkayınız. Gözün her tarafının iyice yıkandığından emin olmak için göz kapakları açık tutulmalı ve sık sık alt ve üst kapak kaldırılmalıdır. Zehir Bilgi Merkezi veya doktor tarafından durmanız söylenene kadar veya en az 15 dakika boyunca süreyle gözü yıkamaya devam edin. Vakit kaybetmeksizin hastaneye veya doktora ulaştırın. Gözlerde meydana gelen yaralanmadan sonra kontak lenslerin ancak yetkili personel tarafından çıkartılması gerekir.

Yutma: Öncelikle tavsiye için Zehir Bilgi Merkezi veya doktora danışınız. Yutulmuş ise KUSTURMAYIN. Şayet kusma meydana gelirse, hava yolunu açmak için ve kusmuğun aspire edilmesini önlemek için hastayı öne doğru eğin veya sol tarafına yaslayın (mümkünse baş aşağıda olacak şekilde). Hastayı dikkatlice gözlemleyin.

Sodyum Nitrit

Cilt Temasından Sonra: Sabun ve su ile iyice yıkayın.

Göz Temasından Sonra: Derhal, etkilenen gözleri, göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika süreyle akar su altında yıkayın, bir göz doktoruna danışın.

Yuttuktan Sonra: Ağzınızı derhal çalkalayınız ve sonra bol su içiniz, kusmaya çalışınız, tıbbi yardım isteyiniz.

Sodyum Perklorat

Soluma: Dumanları veya yanma ürünleri solunduğunda kirlenmiş alandan uzaklaştırın.

Ciltle Temas Ederse: Vakit geçirmeden bulaşık giysileri ve ayakkabıları çıkartın. Cildi ve saçları akan su (ve varsa sabun) ile yıkayın. Tahriş durumunda tıbbi yardıma başvurun.

Göze Temas Ederse: Gözleri vakit geçirmeden akan temiz su ile yıkayın. Gözün her tarafının iyice yıkandığından emin olmak için göz kapakları açık tutulmalı ve ara sıra alt ve üst kapak kaldırılmalıdır. Ağrı devam ederse veya tekrarlarsa tıbbi yardım sağlayın. Gözlerde meydana gelen yaralanmadan sonra kontak lenslerin sadece yetkili personel tarafından çıkartılması gerekir.

Sodyum Nitrat

Solunum koruması: Toz oluşması durumunda solunum koruması. Partikül filtresi EN 143 Tip P1, filtreleme kapasitesi düşük (inert maddelerin katı parçacıkları)

El koruması: Kimyasal etkilere dayanıklı eldiven (EN 374)

Göz koruması: Yüze sıkıca oturan emniyet gözlüğü (asit gözlüğü) (EN 166)

Vücut koruması: Vücut koruması yapılacak çalışmaya ve olası maruz kalma şekline göre seçilmelidir. Örneğin yüz siperliği, koruyucu çizme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 465 e göre).

Al Tozu

Vücut Koruması: Koruyucu iş elbisesi.

Göz Koruması: Yeniden doldurma sırasında önerilen gözlükler

El Koruması: Önleyici koruma için deri koruma maddelerinin kullanılması tavsiye edilmektedir.

LNG - LPG

Ten Teması: Temas edilen kısımları derhal temiz ılık suyla yıkayınız. Gaz bulaşan giysileri derhal çıkarınız. Saat, yüzük, bilezik v.b. eşyaları eğer yapışmamışsa çıkarınız. Eğer yapışmışsa olduğu gibi bırakınız. Likid temas eden uzvu hızla yeniden ısıtmayınız. Isıtma işlemi aksine yavaş yavaş yapılmalıdır. Önemli durumlarda hastayı yakın bir tıbbi merkeze götürünüz.

Yutma: Tıbbi yardım alınız.

Monoe Thanol Amin

Solunması Halinde: Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin Derhal kortizosteroid doz aerosol inhalasyonu sağlayın.

Deriyle Teması Halinde: Derhal bol su ile tamamen yıkayın, steril sargı uygulayın, bir cilt uzmanına danışın.

Gözle Teması Halinde: Derhal,etkilenen gözleri, göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika süreyle akar su altında yıkayın, bir göz doktoruna danışın.

Yutulması Halinde: Derhal ağzınızı su ile çalkalayın ve ardından 200-300 ml su için, doktora başvurun.

PIBS

Cilt Koruma: Normal şartlarda özel koruyucu giysilere gerek yoktur. Sıçramanın oluşabileceği durumlarda, koruyucu giysileri yapılan işlemlere, fiziksel gerekliliklere ve iş yerindeki diğer maddelere uygun olarak seçin. Koruyucu eldivenler için önerilen malzemeler şunlardır: Nitril Kauçuk, Gümüş Koruma, Viton.

Solunum Koruma: Normal şartlarda solunum korunmasına gerek yoktur. Eğer kullanıcı işlemleri yağ buharı oluşturuyorsa, havadaki konsantrasyonların hidrojen sülfür için mesleki maruziyet limitinin altında olup olmadığını belirleyin. Değilse, bu maddenin ölçülen konsantrasyonlarına karşı yeterli koruma sağlayan onaylı bir solunum cihazı kullanın. Hava temizleyici solunum cihazlarında, partikül kartuşu kullanın.

Sodyum Tiyosiyanat

Genel Korunma ve Hijyen Önlemleri: Yalnızca iyi havalandırılmış yerlerde kullanın. Gıda maddelerinden, içeceklerden ve hayvan yeminden uzak tutunuz. Kirlenmiş, bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız. Ellerinizi iş bitiminde ve işe ara verince yıkayınız. Göz ve deri ile direkt temasından kaçının. Bu maddeyi kullanırken herhangi bir gıda maddesi yemeyin, içmeyiniz. Sigara kullanmayınız.

Paketli Emülsiyon Patlayıcılar

Soluma: Uygulama sonrası uzun süre aşırı miktarda solunması halinde kişiyi etkileyebilir ve kişi semptomlar gösterebilir. Bu durumda kişi derhal alandan uzaklaştırılıp, şok pozisyonu alınıp, sıcak tutulmalı ve temiz hava alması sağlanmalıdır. Tamamen iyileşene kadar kişi dinlendirilmelidir. Hasta zor nefes alıyor ve derinin mavimsi bir renk değişimi oluşursa (kandaki oksijen eksikliği göstergesidir - siyanoz), hava yollarında herhangi bir engel olup olmadığı kontrol edilir ve yüz maskesi yardımı ile kurbana oksijen verilir. Hasta nefes alamıyorsa suni solunum uygulanır ve derhal doktora başvurulmalıdır.

Deriye teması: Ürün bulaşığı olan giyecekler çıkarılmalı ve tekrar giyilmeden önce yıkanmalıdır. Ürün ile temas eden bölge bol su ve sabun ile yıkanmalıdır ve semptomların devam etmesi durumda tıbbi müdahale yapılmalıdır.

Elektrikli Kapsül

Solunması halinde: Temiz havaya çıkın ve dinlenin, devam ederse tıbbi yardım alın.

Tene temasından sonra: Aluminyum, bakır ve çelik şarapneller büyük hasar verebilir, kan zehirlenmesine sebep olabilir.

Elektronik Kapsül

Solunması halinde: Temiz havaya çıkın ve dinlenin, devam ederse tıbbi yardım alın.

Tene temasından sonra: Aluminyum,bakır ve çelik şarapneller büyük hasar verebilir, kan zehirlenmesine sebep olabilir.

Amonyum Nitrat Çözeltisi

Göz / Yüz Koruması: EN166 formlarına uygun, yanları korunumlu emniyet gözlükleri NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.

Cilt Koruyucu: Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. Kontamine olmuş eldivenler uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın. Seçilen koruma eldivenleri EN374 standartlarına ve yapılan işe uygun nitril eldiven olmalıdır.

Vücudun Korunması: Su geçirmez giysi, koruyucu ekipmanın türü, belirli bir işyeri tehlikeli maddesinin konsantrasyonuna ve miktarına göre seçilmelidir.

Tiyoüre

Kişisel Önlemler: Maruziyet kontrolü ve 8.bölümde detayları açıklanan kişisel koruyucu önlemleri uygulayınız.

Çevresel Önlemler: Çevreye verilmesinden kaçının. Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz. Karışma durumu olduğunda yetkilileri bilgilendiriniz.